Article

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1000 ปี เชียงใหม่ด้วยความที่เป็นอาณาจักรโบราณ ตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา ทำให้วัดที่นี่มีอายุเก่ามากๆ อย่างวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ ก็เก่าแก่กว่าตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีอายุประมาณ 700 กว่าปีเสียอีก 

เนื่องจากเป็นวัดที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน จึงควรค่าแก่การศึกษาและค้นหาที่มา จุดประสงค์ในการก่อตั้ง เหตุผลที่แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปเพียงใด วัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนเคารพ ศรัทธา ไม่กลายเป็นวัดร้าง เหมือนวัดอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี

จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นวัดที่เก่าแก่ แต่ความศรัทธาของประชาชนก็ยังเหนียวแน่น วัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ไม่ได้ดังจากการเป็นวัดที่เก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ แต่กลับมีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับความศรัทธาอย่างล้นหลามจากการที่วัดพระธาตุดอยคำ ได้กลายเป็นวัดที่มีความขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน จึงกลายเป็นที่ที่ผู้ศรัทธาหลั่งไหลกันมาขอพร ขอให้สำเร็จสมหวังแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาขอพร ที่วัดแห่งนี้ก็ยังมีลานชมวิวที่สามารถชมวิวรอบเมืองเชียงใหม่ เหมาะแก่การถ่ายรูป และชื่นชมทัศนียภาพของตัวเมืองเชียงใหม่

ประวัติวัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำสร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”

พ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ 

พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการะบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่

ในทุกปีจะมีการถือเอาวัน วันแรม 7 ค่ำ 8 ค่ำ หลังวันวิสาขบูชาทุกปี เป็นวันสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) ทางวัดพระธาตุดอยคำ จึงยึดถือเอาวันนี้จัดงาน และพิธีสรงน้ำเพื่อรำลึกนึกถึง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ที่ท่านได้สร้างวัดเผยแพร่พระพุทธศาสนาเอาไว้ 

นอกจากนี้ยังมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธาตุดอยคำ อีกหลายส่วน สำหรับท่านที่สนใจลองหาอ่านได้ ตำนานที่เกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยคำนี้มักจะเกี่ยวกับตำนานการตั้งเมืองเชียงใหม่ในอดีต 

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ วัดดีคู่สายมู

ใครจะเชื่อว่าวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ แทบจะมีรีวิว ขอพร แก้บนกันแล้ว เนื่องจากเป็นวัดที่มีหลวงพ่อทันใจ ที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ทำให้หลายคนเลือกที่จะเดินทางมาไหว้ขอพร และหลายคนก็กลับมาแก้บน จนเกิดเป็นรีวิวซ้ำๆ ในการเดินทาง ทำให้ความเชื่อ และความศรัทธาของวัดนี้มีมากยิ่งขึ้นจากปากต่อปาก

หลวงพ่อพูดได้

หลวงพ่อพูดได้นี้เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่บริเวณทางเข้าวัด อายุกว่า 500 ปี โดยที่มาของชื่อ หลวงพ่อพูดได้ของวัดพระธาตุดอยคำนั้น มีที่มาจากการที่สมัยก่อนมีประชาชนที่ไปกราบไหว้ได้ยินเสียงลอยมาว่า “ลูกเอ๋ย อย่าตำหนิพ่อเลย ทุกวันนี้ร้อนพ่อก็ไม่บ่น ฝนตกพ่อก็ไม่บ่น หนาวพ่อก็ไม่บ่น หมอกควันไฟเผาป่าพ่อก็ไม่บ่น ถ้าลูกทั้งหลาย ทำได้อย่างที่พ่อทำเสี้ยว 16 ที่พ่อทำได้ ลูกก็จะมีความสุขอยู่ในโลกนี้อย่างสบาย” ทำให้ทุกคนที่ได้ยินเสียงต่างขนลุก ปัจจุบันจึงให้ชื่อท่านว่าหลวงพ่อพูดได้ เรื่องนี้อาจจะเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ หรือเป็นเพียงกุศโลบายในการให้คนทำความดีมีความอดทนก็สุดแล้วแต่การตีความ แต่แน่นอนว่า สำหรับสายมูแล้วความเชื่อย่อมมาก่อน 

ช้าง

ตรงแถวบริเวณหลวงพ่อพูดได้ มีช้างอยู่คู่หนึ่ง เป็นช้างที่มีไว้เพื่อให้คนสะเดาะเคราะห์ด้วยการลอดท้องช้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อโบราณว่าเมื่อมีเคราะห์การลอดท้องช้างจะทำให้พ้นเคราะห์ไปได้ จึงจะเห็นคนลอดท้องช้างคู่นี้เป็นประจำจนชินตา เพราะความชื่อในเรื่องการแก้เคราะห์ ตามความเชื่อนั้นนั่นเอง 

อาจจะกล่าวได้ว่า วัดพระธาตุดอยคำนี้ เป็นอีกหนึ่งวัดที่หาข้อมูลเกี่ยวกับวัดได้ไม่มากนัก เป็นวัดที่มีข้อมูลแต่ในเรื่องของสายมูอย่างเต็มที่ อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าทำให้สถาปัตยกรรมอื่นๆของวัด ถูกมองข้ามไป จริงๆแล้ววัดนี้ยังมีในเรื่องของเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีภาพฝาผนังที่เป็นเรื่องใหม่ ไม่เหมือนวัดอื่นๆ อันเป็นผลงานของช่างพื้นถิ่น แต่เนื่องจากความโด่งดังในเรื่องการขอพร ความศักดิ์สิทธิ์ รายละเอียดอื่นๆ อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ประกอบกับการที่วัดเคยเป็นวัดร้าง ทำให้หลายๆอย่างอาจจะสูญหายไปในช่วงนั้นจึงทำให้ไม่มีข้อมูล ของความสวยงามของศิลปกรรม สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่เหมือนวัดอื่นๆ ของทางเชียงใหม่ แต่การที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย์ทั้งหลาย ก็ทำให้วัดคงอยู่ได้ในปัจจุบัน เพราะว่าคนเราก็อยู่กันด้วยความหวัง ความเชื่อและความศรัทธากันอยู่แล้ว การที่วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่มีความโด่งดังในเรื่องนี้จนทำให้มีผู้เดินทางมาขอพร กราบไหว้ ทำให้วัดนี้ที่เคยเป็นวัดร้าง กลายเป็นวัดที่ยังอยู่ยืนยาวมาได้กว่า 1300 ปี ดังนั้นคุณค่าของวัดพระธาตุดอยคำคงเป็นเรื่องของการยืนยันในเรื่องของประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านนา จวบจนมาถึงความศรัทธาที่ไม่หายไปในปัจจุบัน 

สำหรับสายมูที่อยากทดสอบความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์คงต้องรีบเตรียมทริปเดินทางกันแล้ว หากรอจนถึงเทศกาล ก็คงมีคนไปสักการะหลวงพ่อทันใจ ในวัดพระธาตุดอยคำกันอย่างเนืองแน่นอย่างแน่นอน เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่รอช้ากันไม่ได้อยู่แล้ว

38 views
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail