Article

สถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า วัดในเชียงใหม่

ไหว้พระ วัดดังเชียงใหม่

วัดในเชียงใหม่ ว่ากันว่ามีอยู่มากกว่า 1,000 วัด และยังมีสำนักสงฆ์อีกนับร้อย จากคำกล่าวนี้ทำให้เราทราบได้ว่า เชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีวัดเป็นจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ วัดในเชียงใหม่นั้น มีทั้งวัดตั้งแต่อดีต อยู่มาช้านานกว่า 700 ปี ตามอายุของจังหวัดเชียงใหม่ และวัดที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคหลังของจังหวัด 

หากท่านต้องการทำบุญ 7 วัด 9 วัด หรือ 100 วัด การเลือกปลายทางเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ง่ายขึ้น เพราะจำนวนวัดที่มาก และกระจายตัวไม่ห่างกันมากนัก ก็ทำให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง ยิ่งเป็นการทำบุญในวัดที่ไม่รู้จัก ก็เหมือนได้ท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆ ตามไปด้วย เรามาลองทำความรู้จักวัดในเชียงใหม่ให้มากขึ้น

วัดในเชียงใหม่ โซนในเมือง

ต้องยอมรับว่า แค่ในโซนเมืองเชียงใหม่ ก็มีวัดมากเพียงพอที่จะทำทริปทัวร์ทำบุญปีใหม่ 9 วัดกันแล้ว และพอเป็นวัดในตัวเมืองการเดินทางก็ง่าย ไม่ยุ่งยากไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก และวัดแต่ละวัดก็มีที่มาที่น่าสนใจ

วัดดวงดี จ.เชียงใหม่
ภาพจาก : Facebook วัดดวงดี (WatDuangDee) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดดวงดี

วัดดวงดี วัดในเชียงใหม่ ซ่อนอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ วัดนี้เดิมชื่อ วัดต้นหมากเหนือ หรือ วัดพันธนุดวงดี เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยได้รับการประกาศเป็นโบราณสถาน ในปี 2524 

สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้คือ พระเจดีย์สีขาว โดยเป็นศิลปะล้านนา หอไตรอายุเกือบ 200 ปี แม้จะมีบางส่วนที่ชำรุดไปมากแล้ว แต่ฝาผนังภายในก็ยังมีภาพลายคำเรื่องพระเวสสันดรชาดกหลงเหลือให้ได้ดูกัน และนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปดวงดี ที่เป็นพระประธานปางมารวิชัย ที่เหมาะสำหรับสักการะเพื่อเสริมดวง แค่ชื่อวัดก็กินขาดแล้วในเรื่องนี้

วัดเจดีย์เจ็ดยอด 

วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร มีลักษณะของเจดีย์อันเป็นเอกลักษณ์ คือ มีถึงเจ็ดยอดในหนึ่งเจดีย์ มีลักษณะใกล้เคียงกับ มหาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก ในปี พ.ศ. 2020 ปัจจุบันเจดีย์เจ็ดยอดหักพังไปเกือบหมดคงเหลือไว้ให้ชมแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น

วัดปราสาท 

วัดปราสาท วัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งวัดในเชียงใหม่ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม เนื่องจากมีวิหารไม้โบราณตามแบบฉบับล้านนาดั้งเดิม และจิตรกรรมฝาผนังลายคำ วัดนี้มีความสำคัญทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เนื่องจากวัดนี้ยังไม่เคยผ่านการซ่อมแซมบูรณะ เราจึงสามารถศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิมได้ที่นี่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดในเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นทางขึ้นเขาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องวิ่งขึ้นในงานรับน้องขึ้นดอยในทุกปี โดยตัววัดได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย นอกจากนี้วัดยังมีความสำคัญกับตำนานพื้นเมืองของเชียงใหม่อีกมากมาย ในปัจจุบัน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นอีกสถานที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก เป็นที่ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชื่นชมความงาม

วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
ภาพจาก : Facebook วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดอีกหนึ่งวัดขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” 

สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ คือ โบสถ์ที่เป็นอาคารและการตกแต่งเป็นแบบศิลปะล้านนา หอไตร มีการสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ผนังด้านนอกประดับด้วยทวยเทพปูนปั้นประดับตัวอาคารในหลายๆ อิริยาบถประมาณ พ.ศ. 2476 เจ้าแก้วนวรัฐได้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ ฐานหอไตรปั้นเป็นลายลูกฟักลดบัว ภายในประดับด้วยรูปสัตว์หิมพานต์ เช่น นางเงือกมีปีกคชสีห์มีปีก กิเลน เป็นต้น และมีลายประจำยามลักษณะคล้ายลายสมัยราชวงศ์หมิงหรือเหม็งของจีน เรียกได้ว่า เป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

วัดพันแหวน

วัดพันแหวน วัดเก่าแก่ภายในเวียงเชียงใหม่ ที่มีอายุกว่า 500 ปี โดยชื่อวัดพันแหวนถูกตั้งตามผู้สร้างวัด โดยมีขุนนางยศ พัน ชื่อว่า แหวน เป็นผู้สร้างขึ้น วัดพันแหวนถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง เคยถูกประกาศเป็นวัดร้าง แต่ภายหลังได้มีการเข้าบูรณะวิหารใหม่ สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ พระเจดีย์ขาววัดพันแหวน เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างเจดีย์ทรงระฆังอิทธิพลจากพม่า พัฒนาจนมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบท้องถิ่น

วัดอุโมงค์ (มหาเถรจันทร์)

เป็นอีกหนึ่งวัดในเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ในเส้นสุเทพ เดิมเคยถูกพบเป็นวัดร้างในปี พ.ศ. 2461 โดยพบซากอุโมงค์สำหรับเป็นที่เดินจงกรม มีความยาวประมาณ 6 เมตร กว้าง 1.1 เมตร ลึกประมาณ 2.1 เมตร มีป้ายติดอยู่กับหลักบอกชื่อว่า “วัดอุโมงค์ (เถรจันทร์)” เรียกอีกอย่างว่า “วัดโพธิ์น้อย” มีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา เป็นวัดที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 สิ่งสำคัญภายในวัดก็จะมี วิหารที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีพระวิหารหลวงทรงล้านนาอยู่ตรงกลาง โดยภายในพระวิหารประดิษฐาน พระประธานพระอัฎฐารส ปางประธานอภัย ตามศิลปะแบบเชียงใหม่ตอนต้น ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะปาละ (อินเดีย) ส่วนด้านหน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยใช้หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารดูงดงามยิ่ง นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิมได้ ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ

วัดลอยเคราะห์ จ.เชียงใหม่
ภาพจาก Facebook : วัดลอยเคราะห์

วัดลอยเคราะห์

ปิดท้ายกันด้วย วัดลอยเคราะห์ เหมือนที่เปิดเรื่องกันด้วยวัดดวงดี วัดลอยเคราะห์นั้นเดิมชื่อว่า วัดร้อยข้อ หรือ วัดฮ้อยข้อ วัดลอยเคราะห์เป็นวัดเก่าที่สร้างตั้งแต่สมัยพญากือนา มีการเปลี่ยนแปลงมากมายจนมาถึงในปัจจุบันที่มีการบูรณะครั้งล่าสุด ก็ยังคงรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ เช่น การใช้หน้าบันของโบสถ์หลังเก่า เป็นต้น วัดลอยเคราะห์นั้นเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่ แต่ก็มีความสวยงามอยู่มาก

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัดในเชียงใหม่ เพียง 9 วัด เราก็จะเห็นได้ถึงความสำคัญของแต่ละวัด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความศรัทธา จนมาถึงเรื่องของการศึกษาสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นแบบล้านนา พม่า แต่ละสถาปัตยกรรมที่มีการพัฒนาสอดประสานของวัฒนธรรม ทำให้น่าศึกษามากยิ่งขึ้น

73 views
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail